سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نحوه نوشتن مقاله تحقیق 10 صفحه ای

یک مقاله بزرگ تحقیق می تواند ترسناک و ترسناک باشد. مثل همیشه ، هر زمان که آنرا به نیش های هضم کنید ، این وظیفه بزرگ کنترل (و ترسناک تر) می شود.

زود شروع کنید
اولین کلید برای نوشتن یک مقاله پژوهشی خوب ، شروع زودهنگام است. چند دلیل خوب برای شروع اولیه وجود دارد:

بهترین منابع برای موضوع شما ممکن است توسط دانش آموزان دیگر گرفته شود ، یا ممکن است آنها در یک کتابخانه دور افتاده باشند.
خواندن منابع و نوشتن آن کارتهای یادداشت زمان خواهد برد.
خواهید فهمید که هر بازنویسی از مقاله شما آن را بهتر می کند. به خودتان وقت کافی بدهید تا کاغذ خود را صیقل دهید.
اگر تا آخرین لحظه منتظر بمانید ، می توانید پیدا کنید که هیچ اطلاعاتی برای پشتیبانی از موضوع یا پایان نامه خود در دسترس نیست. شاید لازم باشد موضوع جدیدی را پیدا کنید.
در مرحله ها بنویسید
جدول زمانی زیر به شما کمک می کند تا به تعداد صفحات مورد نظر خود برسید. نکته اصلی نوشتن مقاله تحقیق طولانی نوشتن در مراحل است: شما نیاز دارید ابتدا یک مرور کلی را ایجاد کنید و سپس در مورد چندین خرده زیرشناسی شناسایی و نوشتن کنید.

دومین نکته برای نوشتن مقاله پژوهشی طولانی ، فکر کردن به روند نوشتن به عنوان یک چرخه است. شما به طور متناوب تحقیق ، نوشتن ، تغییر ترتیب و تجدید نظر کنید.

برای وارد کردن تحلیل خود و مرتب کردن ترتیب صحیح پاراگراف های خود در مراحل آخر ، باید از هر زیرمجموعه دوباره استفاده کنید. حتماً به تمام اطلاعاتی که دانش رایج نیست ، استناد کنید . برای اطمینان از اینکه همیشه به درستی استناد می کنید با یک راهنمای سبک مشورت کنید.

از یک جدول زمانی استفاده کنید
جدول زمانی خود را با ابزار زیر توسعه دهید. در صورت امکان این روند را چهار هفته قبل از موعد مقرر شروع کنید.

جدول زمانی تحقیق
موعد مقرر    وظیفه
     تکلیف را کاملاً درک کنید.
     با خواندن منابع معتبر از اینترنت و دایره المعارف ها ، اطلاعات عمومی در مورد موضوع خود کسب کنید .
     یک کتاب کلی خوب در مورد موضوع خود پیدا کنید
     یادداشتهایی را از کتاب با استفاده از کارتهای فهرست بگیرید. چندین کارت حاوی اطلاعات paraphrase و نقل قول های واضح را بنویسید. شماره صفحه را برای هر آنچه ضبط می کنید مشخص کنید.
     با استفاده از کتاب به عنوان منبع ، یک مرور کلی دو صفحه ای در مورد موضوع خود بنویسید. شماره اطلاعاتی را برای اطلاعاتی که استفاده می کنید درج کنید. هنوز لازم نیست نگران قالب باشید - فقط شماره صفحات و نام نویسنده / کتاب را تایپ کنید.
     پنج جنبه جالب را انتخاب کنید که می توانند به عنوان زیرمجموعه های موضوع شما باشند. به چند نکته اصلی که می توانید در مورد آنها بنویسید ، توجه کنید. این افراد می توانند افراد با نفوذ ، پیشینه تاریخی ، یک رویداد مهم ، اطلاعات جغرافیایی یا هر چیز دیگری که مربوط به موضوع شما باشد.
     منابع خوبی را پیدا کنید که به خرده خرده موضوعات شما می پردازند. اینها می توانند مقاله یا کتاب باشند. برای یافتن مناسب ترین و مفیدترین اطلاعات ، آن ها را بخوانید یا از آنها استفاده کنید. کارت توجه داشته باشید بیشتر کنید. مراقب باشید برای همه اطلاعات ثبت شده ، نام منبع و شماره صفحه خود را مشخص کنید.
     اگر فهمیدید این منابع به اندازه کافی تأمین نمی کنند ، به کتابخانه های این منابع نگاه کنید تا ببینید از چه منابعی استفاده شده است. مشخص کنید که آیا شما نیاز به یافتن منبع اصلی دارید تا اینکه به منابع ثانویه تکیه نکنید.
     برای سفارش هر مقاله یا کتاب (از کتابشناسی) که در کتابخانه شخصی شما موجود نیست ، از کتابخانه خود دیدن کنید.
     برای هر یک از خرده زیربناهای خود یک صفحه یا دو تا بنویسید. با توجه به موضوع ، هر صفحه را در یک پرونده جداگانه ذخیره کنید. آنها را چاپ کنید
     صفحات چاپ شده خود را (زیرگروه ها) به ترتیب منطقی ترتیب دهید. هنگامی که دنباله ای را پیدا کردید که معقول باشد ، صفحات را با هم برش داده و در یک پرونده بزرگ قرار دهید. صفحات فردی خود را حذف نکنید. شاید لازم باشد که به این موارد برگردید.
     ممکن است لازم باشد که نمای کلی دو صفحه ای خود را شکسته و بخش هایی از آن را در پاراگراف های فرعی خود وارد کنید.
     چند جمله یا پاراگراف از تحلیل خود را از هر زیرنوشت بنویسید.
     حال باید ایده روشنی از تمرکز مقاله خود داشته باشید. بیانیه پایان نامه اولیه را تهیه کنید.
     بندهای انتقالی مقاله تحقیق خود را پر کنید .
     پیش نویس مقاله خود را تهیه کنید.